Vedtægter

Generalforsamlinger

Referat fra seneste generalforsamling:

Referat Generalforsamling d 18 Marts 2023

 

 

 

Bestyrelse

Hvem er i bestyrelsen:

Formand:                  Jette Højberg           jettehoejberg1@gmail.com

Næstformand:         Susanne Spetzler    familien-trab@mail.dk

Kasserer:                   Jette Koldtoft           koldtoft@altiboxmail.dk

Sekretær:                  Berith Fyhring          berith@fyhring.com

Sekretær:                  Mette Nørgaard      mettevn@outlook.dk

Kristina Krabbe Brønager                         krillebronager@hotmail.com

Jens Pedersen                                            jenspedersen47@gmail.com

Suppleant: Tina Jensen-Sondrup

Suppleant: Lars Pilgaard

Suppleant: Jesper R. Hansen

Revisor: Margit Nørgaard & Leif Grønkjær

Suppleant: Conni Sørensen

Foreningen

Foreningens formål

“At udarbejde en sammenhængende plan for videreudvikling af den sydlige del af Nationalpark Thy – Agger, Krik og Vestervig, indeholdende visioner og idéer med fokus på friluftsliv og fritidsaktiviteter.
Formålet er at styrke områdets stedbundne kvaliteter – friluftsmæssigt, kulturelt, bosætnings-, turisme- og erhvervsmæssigt.
Benyttelse af naturen skal tage hensyn til områdets særkende og samtidig beskytte områdets unikke natur.”

Helhedsplan for Agger, Krik og Vestervig

Formålet med helhedsplanen er skabe synlighed, synergi og samarbejde i Landsbyklyngen – til fremme for området. Du kan læse den i sin helhed her: Helhedsplan

Udviklingsstrategi

Foreningen har lavet en udviklingsstrategi, som du finder her: Udviklingsstrategi

Her på hjemmesiden og på vores Facebookside vil vi løbende informere om nye tiltag i området.