Signalmasten og skulpturen "Mary"

Handicapstien fører op til signalmasten, hvor man kan se ud over Vesterhavet.

Fiskerkonen “Mary” spejder efter sin mand ud over havet, om han kommer vel i land.

Det gamle fiskerhus i Agger

Fiskerhuset er i dag museum. Her kan du se, hvordan en fiskerfamilie boede.

Agger Aktivitetspark

Legeplads og aktivitetspark under opbygning.

Agger Tange

Mellem hav og fjord ligger her laguner og strandenge, som er den perfekte yngleplads for fugle.

Æ Æwwer

Aggers gamle havn for enden af Fjordvej.

Svaneholmhus

Lille spændende informationshus i den sydlige ende af Agger Tange.

Kulhuset

Samlingssted for kultur og begivenheder.

Badefaciliteter for surfere m.fl.

Nationalpark Thy

Lodbjerg Kirke

Danmarks mindste middelalderlige landsbykirke.

Æ Beeshus

Historisk minde og udstillingshus om studedrift på egnen.