Signalmasten og skulpturen "Mary"

Handicapstien fører op til signalmasten, hvor man kan se ud over Vesterhavet. Fiskerkonen “Mary” spejder efter sin mand ud over havet, om han kommer vel i land.

Det gamle fiskerhus i Agger

Fiskerhuset er i dag museum. Her kan du se, hvordan en fiskerfamilie boede.

Agger Tange

Mellem hav og fjord ligger her laguner og strandenge, som er den perfekte yngleplads for fugle.

Æ Æwwer

Aggers gamle havn for enden af Fjordvej.

Svaneholmhus

Lille spændende informationshus i den sydlige ende af Agger Tange.

Kulhuset

Samlingssted for kultur og begivenheder. Toilet- og badefaciliteter for surfere m.fl.

Nationalpark Thy

Lodbjerg Kirke

Danmarks mindste middelalderlige landsbykirke.

Æ Beeshus

Historisk minde og udstillingshus om studedrift på egnen.

Frugtlunden

Hyggeligt område med frugttræer og -buske med gamle sorter af mange slags. Her er også får.