Krik og Omegns Beboerforening

Aktiv lokalforening med bl.a. klubaftner og fællesspisning.

Kulhuset

Samlingssted for kultur og begivenheder.

Badefaciliteter for surfere m.fl.

Vestervig Byfornyelse Aps

Arbejder for udvikling og for at styrke bosætning og turisme.

Vestervig Vandværk

Grundejerforeningen Kærgården

Thy Squash

Vestervig Håndbold KFUM

KFUM-Spejderne i Vestervig

Vestervig-Agger IF

Thy Veteraner

Det nye mødested er et samlingssted, der byder alle veteraner indenfor - uanset om man er soldat, pol