Krik og Omegns Beboerforening

Aktiv lokalforening med bl.a. klubaftner og fællesspisning.

Kulhuset

Samlingssted for kultur og begivenheder. Toilet- og badefaciliteter for surfere m.fl.

Vestervig Byfornyelse Aps

Arbejder for udvikling og for at styrke bosætning og turisme.

Vestervig Vandværk

Grundejerforeningen Kærgården

Thy Squash

Vestervig Håndbold KFUM

KFUM-Spejderne i Vestervig

Vestervig-Agger IF

Thy Veteraner

Det nye mødested er et samlingssted, der byder alle veteraner indenfor - uanset om man er soldat, pol